Služební vozy

Železniční Služební vozy Junior market

Úvod » Železniční doprava  » Železniční vozidla » Služební vozy

Ds 8-4010

Železniční Služební vůz Ds 8-4010 Ds 8-4010 (pův. 6-3193 / 30 54 94-05 013-4) 55 54 93-20 003-7 
stav: provozní
vyroben ve Vagonka Česká Lípa v r.1948 pod více ..


Dsd 7-2669

Ministerstvo dopravy ČR - Drážní doprava Oprava tohoto vozidla byla podpořena z dotačního programu č. 127 67 „Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel pro období 2021-2023“ Ministerstva dopravy.

Ds 7-2669 (pův.6-6630 / 30 54 94-05 013-4) 55 54 93-20 002-9
stav: provozní
vyroben: Gotwaldovy závody - První více ..


Da 7311

Železniční Služební vůz Da 7311 Da 7311 (pův.51 54 99-18 147-4, 50 54 99-18 147-5  (55 54 92-10 001-4)
stav: provozní

Technický popis řady více ..


+420 327 542 047