Služební vozy

Železniční Služební vozy Juniormarket

Úvod » Železniční doprava  » Železniční vozidla » Služební vozy

Da 7311

Železniční Služební vůz Da 7311 Da 7311  55 54 92-10 001-4
stav: provozní
(původní označení: Da 51 54 99-18 147-4, 50 54 99-18 147-5)

Technický popis řady
Výroba: 1955 - 1962
Upřesnění: prototyp Tatra Smíchov, pak výroba předána do NDR
Výrobce: Tatra Smíchov, VEB Wagonbau Bautzen, Německo

ČSD I. (1921-1956) Da
ČSD II. (1957-1982) DaČSD III. (1983-1989) D

Dodávky
1955: Da 6-5100, přečíslován na 7110
1957: Da 7111 až 7160 (s celním oddílem pro mezinárodní provoz)
1958-62: Da 7161 až 7610
Po roce 1967 prototyp přeznačen na 50 54 99-18 006, zbylé vozy s celním oddílem přečíslovány na 51 54 99-10 001 - 046 a ostatní na 51 54 99-18 000 - 443; režim později postupně měněn na 50. V roce 1983 změněno řadové označení na D.

Hlavní technické údaje
Váha prázdného vozu: 34 400 kg
Délka vozu přes nárazníky: 23 236 mm
Délka skříně:  22 000  mm
Šířka skříně: 3 110 mm
Výška střechy od temene kolejnice: 3 858 mm
Vzdálenost otočných čepů: 15 800 mm
Rozvor podvozku: 2 400 mm
Průměr styčné kružnice kola: 940 mm
Nejvyšší dovolená rychlost vozu: 120km/h
Brzdící váha: 33 t
Ložná váha: 12 000

Podvozek, pojezd
Typ: se jhy (pensylvánský)
Konstrukční provedení: svařovaný
Vzor dvojkolí: N54V
Vzor ložisek: 49V

 Spodek
Podélníky: dva úhelníky 80x80x8
Hlavní příčníky: ----
Čelníky: ----
Táhlové ústrojí: neprůběžné
Narážecí ústrojí: trubkové, prst.pružina 16 Mp
Brzda: DAKO, špalíková, 14", část. vozů Knorr
Osvětlovací zařízení: žárovkové
Vytápěcí zařízení: parní, elektrické odporové

zdroj: www.parostroj.net

nahoru

 Železniční Služební vůz Da 7311 Železniční Služební vůz Da 7311 Železniční Služební vůz Da 7311 Železniční Služební vůz Da 7311 Železniční Služební vůz Da 7311 Železniční Služební vůz Da 7311 Železniční Služební vůz Da 7311 Železniční Služební vůz Da 7311

+420 327 542 047